ბლოგი

ევროპული სტანდარტების ბეტონის საწარმო

BEYAZLI GROUP-მა“. შექმნა სამი მარკა, ბესს-ი, ვესს-ი და პრესმაკ-ი ბლოკის დანადგარები და ფორმების წარმოება და გაყიდვა დაიწყო 2007 წელს. კომპანია სწრაფად გაფართოვდა კვალიფიციური კადრების ხელშეწყობით, რომელიც მრავლად გვყავს ჩვენს საწარმოში. მის მიერ წარმოებული ბეტონის ქარხნები და ბლოკის დანადგარები იყიდება არა მარტო თურქეთში, არამედ ხდება მათი ექსპორტი საზღვარგარეთაც. ამგვარად დიდი წვლილი შეგვაქვს თურქეთის ეკონომიკის განვითარებაში, რაც პარალელურად ჩვენს ქვეყანასთან სხვა ქვეყნების განვითარებას გულისხმობს.

საწარმო პასუხობს თანამედროვეობის მოთხოვნებს და ასევე  აწარმოებს თანამედროვე ბლოკების მოსაპირკეთებელ დანადგარებსა და პრეს ფორმებს. ჩვენმა საწარმომ მოკლე ხანში ძალიან დიდ წარმატებებს მიაღწია საერთაშორისო ასპარეზზე. ჩვენ ვამაყობთ, რომ ვდგავართ ჩვენი ქვეყნის სამსახურში და ვაწარმოებთ განსხვავებულ მანქანა-დანადგარებსა და ფორმებს.

როგორც უკვე მოგახსენეთ ჩვენ სხვადასხვა კომპანიებთან ვაწარმოებთ მოლაპარაკებებს, ვყიდით სხვადასხვა დანადგარებს, ესენია: ბლოკის დანადგარი რომელმაც სავაჭრრო ბაზარზე გაყიდვებბის რეკორდი მოხსნა ასევე ბეტონის ქარხანა  რომლის მარკასაც ვესს-ი წარმოადგენს, ქვაფენილის დანადგარი და სხვა. ხდება ისეც რომ ჩვენთან თურქეთში ჩმოდიან სხვადასხვა ქვეყნებიდან სტუმრად რათა ადილზე ნახონ ჩვენი სამუშაო პროცესები და დანადგარების ნიმუშები, ალბათ შემთხვევა არ ყოფილა რომ ჩვენთან ჩამოსული კომპანიონი ხელშეკრულების გაუფორმებლად წასულიყო, გთავაზობთ მცირე ფოტო მასალას.

ვთავაზოთ მომხმარებელს მაღალი ხარისხისა და სტანდარტის პროდუქცია, კონკურენტუნარიან ფასში. განვავრცოთ ჩვენი პროდუქციის ხაზი, რათა დავაკმაყოფილოთ უმეტესობა საერთაშორისო სტანდარტების მოთხოვნებისა. ხარისხის შენარჩუნებით გავზარდოთ ჩვენი ბაზრის წილი. მუდმივად არსებობდეს ადაპტაციის უნარი მზარდი ბაზრების დინამიური მოთხოვნების მიმართ და არ ჩამოვრჩეთ მომხმარებლის მოტოვნებს. დროულად მივაწოდოთ პროდუქცია რომელიც შეესაბამება ჩვენი ტრადიციული, მაღალი ხარისხის წარმოების სტანდარტებს. მუდმივად ვეძებოთ ახალი ცოდნა და გამოცდილება რათა მივყვეთ ჩვენს ხედვასა და მისიას. შეიძინეთ, ხარისხიანი პროდუქტი, ბეტონის ქარხანა, და აწარმოე ხარისხიანი მასალა. 


ჩვენი კომპანიის ყველაზე ძლიერ აქტივს თანამშრომლების ნიჭიერება და ყველაზე გამომწვევ ეკონომიკურ პირობებშიც კი, მაქსიმალური შედეგისკენ სწრაფვა წარმოადგენს. ნებისმიერ საქმიანობაში განსაკუთრებულ ყურადღებას ვუთმობთ ინტელექტუალურ შესაძლებლობებს, გამოცდილებასა და პარტნიორებისა და თანამშრომლების გუნდურ მუშაობას. ასეთი მიდგომა და მისწრაფება, პროფესიონალიზმზე, გამჭვირვალობასა და სოციალურ პასუხისმგებლობაზე დაფუძნებულ კორპორატიულ კულტურასთან ერთად, „ალიანს ჯგუფ ჰოლდინგს“ დინამიურ, მზარდ და საიმედო პარტნიორს ხდის, როგორც პარტნიორებისათვის, ისე მომხმარებლების, თანამშრომლებისა და ადგილობრივი ეკონომიკისათვის.

 mixseri_2.jpg                                       animation.jpg

ჩვენი ბიზნესი როგორც მოგახსენეთ შეიცავს სხვადსხვა, მშენებლობისთვის საჭირო დანადგარებს, ვცდილობთ დავხვეწოთ და განვავითაროთ ყოველი დეტალი, მაგალითად: ბლოკის დანადგარს შეუძლია აწარმოოს ფილაც, ანუ ბლოკის დანადგართან ერთად ფილის დანადგარი-ს ფუნქციასაც არულებს მხოლოდ ყალიბის შეცვლით. ასევე შეუძლია აწარბოოს ბეტონიც, ბეტონის ქარხანით. 

ბიზნესი - ეს ადამიანის საქმიანობაა, რომლის მიზანია შემოსავლის მიღება თავისი ცოდნის, გამოცდილების, თავისი კაპიტალის გამოყენების დახმარებით, ეს არის ადამიანის პოტენციალის რეალიზაცია ეკონომიკურ ასპექტში. ბიზნესმენის საქმიანობის შეფასების ერთ-ერთი მთავარი კრიტერიუმი არის მოგების მიღება. ეს იმას ნიშნავს, რომ მოგების მიღება შეიძლება დაკავშირებული იყოს მომსახურების გაწევასთან, სამუშაოს შესრულებასთან, პროდუქციის წარმოებასთან. მოგება გვიჩვენებს ბიზნესმენის საქმიანობის ეფექტიანობას; შექმენით ეფექტური ბეტონის ქარხანით ეფექტური ბიზნესი,.

მეცნიერულად დასაბუთებულია და პრაქტიკულად დადასტურებული, რომ ადამიანთა საზოგადოების მამოძრავებელ ძალას წარმოადგენს პირადი ინტერესების, პირადი მოთხოვნილებების დაკმაყოფილებისათვის დაუოკებელი სწრაფვა. ბიზნეს სფერო ხშირ შემთხვევაში არ ითვალისწინებს სხვის ინტერესს, გარდასაკუთარისა, მაგრამ ჩვენი კომპაიის შემთხვევაში ასე არ ხდება და ჩვენ ყოველთვის მომხმარებლის ინტერესს ვერგებით. და ვაწარმოებთ მათთვის ხელსაყრელ დანადგარებსა თუ ბეტონის ქარხნებს, ხელმისაწვდომ ფასად. 

ბიზნესმენებმა და მენეჯერებმა უნდა ისწავლონ და იცოდნენ, თუ როგორ ხორციელდება სამეწარმეო საქმიანობა და როგორი თანმიმდევრობით ხდება პრაქტიკული მოქმედება, რა წინააღმდეგობები მოელით მათ როგორი შეცდომები შეიძლება დაუშვან და წარმატების როგორი შანსები აქვთ. მათ უნდა შეეძლოთ გულმოდგინედ მოამზადონ დასაწყები საქმე, მოიძიონ მომხმარებელი, მოაწყონ პროდუქციის მომსახურების წარმოება და რეალიზაცია და სხვ. მათ უნარი უნდა ჰქონდეთ, შეაფასონ კონკრეტული საბაზრო სიტუაცია და სწორი არჩევანი გააკეთონ.

წარმატებული შეუძლებელია სავაჭროო ბაზარზე გამოჩენისთანავე გახდე, ჩვენმა კომპანიამ ნულიდან დაიწყო წარმოება ბეტონის ქარხნის  განვითარების ეტაპები კი ნელნელა ვრცელდებოდა, შემდეგ იყო ქვაფენილის დანადგარი. პროექტებმა წარმატებით ჩაიარა და შესაბამისად დროზე ადრე მოხდა კომპანიის მეტად განვითარება, გარკვეული დროის შემდეგ ბეტონის ქარხანის წარმოება დავიწყეთ. ხოლო ბოლო ეტაპზე კი მათი შერწყმაც მოვახერხეთ, ბლოკის დანადგარი ასევე აწარმოებდა ქვაფენილის დანადგარს მხოლოდ ყალიბის შეცვლის საშუალებით.

წარმატებული ბიზნესმენი თავის თავს უნდა ეყრდნობოდეს, უნდა შეეძლოს დამოუკიდებელი გადაწყვეტილების მიღება, იყოს შემოქმედი, იყოს არა მხოლოდ მცოდნე და საქმის წარმატებული წარმმართველი, არამედ მოაზროვნე-მოფიქრალი. როგორც ცნობილია, ცივილიზებული ბიზნესი, მისი არსი, ორგანიზაცია, დაგეგმვა, მართვა და სხვა, ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობის ცნობიერებაში ფეხმოკიდებისა და დამკვიდრების თვალსაზრისით, ახლადშემოსული საქმიანობაა. შესაბამისად, ბიზნესთან დაკავშირებული თეორიული და პრაქტიკული პრობლემების სწავლებაც ახლა იდგამს ფეხს.

მოგეხსენებათ ბიზნესმენისთვის უმთავრესი თვისებებია: სწრაფვა წარმატებისაკენ, თანმიმდევრულობა და გამბედაობა. საჭიროების შემთხვევაში, მას უნდა შეეძლოს რისკზე წასვლაც, ოღონდ ეს რისკი გონივრული, წინასწარ გათვლილი, აწონილ- დაწონილი უნდა იყოს, სწორედ ამ თვისებების და სწრაფვების საშუალებით მივაღწიეთ წარმატებას, არამარტო თურქეთში არამედ საზღვრებს გარეთ, ალბათ მართლაც გამბედაობა სჭირდება ისეთ საქმეს ჩაეჭიდო როგორიც ჩვენი ქარხნებია, მაგრამ მთავარი შედეგია, სწორედ რომ მიღებული შედეგის საფუძველზე მივეცით თავს უფლება რომ ჩვენი ბიზნესი იყოს ერთერთი ყველაზე წარმატებული ბიზნესი.

 silosis_damontajeba.jpg                                                        silosi.jpg

ჩვენს ხელთ არსებული ბეტონის ქარხნის ნახვის საშუალება მიეცათ ჩვენს სტუმრებს. დაათვალიერეს ყველა დეტალი, დასმულ ყველა შეკითხვაზე მიიღეს პასუხი, არ შემიძლია არ აღვნიშნო რომ ყველაზე დიდი შთბეჭდილებების მოხდენა მოახერხა ჩვენმა საწარმომ მათზე. რათქმაუნდა შეხვედრისას ჩვენს ხელთ არსებული, წარმოებაში მყოფი ქვაფენილის დანადგარი -ს ნახვის საშუალებაც მიეცათ, წარმოების პროცესში.

ჩვენი აზრით, აუცილებელია სპეციფიკური ცოდნა და ადამიანებთან ურთიერთობის უნარიც. ბიზნესმენს უნდა შეეძლოს ნათლად წარმოიდგინოს მომავალი, რა მოჰყვება მის მიერ წამოწყებულ საქმეს, რა ტიპის მომხმარებელი ეყოლება. ბიზნესმენი ცოტათი მეოცნებეც უნდა იყოს, მხოლოდ იმას არ უნდა ხედავდეს, რასაც სხვები. უნდა შეეძლოს თავისი მიზანი, ოცნება ნათლად წარმოადგინოს. ყოველივე ამას თან უნდა ახლდეს პრაქტიკულობა და წინასწარ განჭვრეტის უნარი.

ჩვენს პარტნიორებთან ერთად შევეცადეთ დეტალური ინფორმაცია მიგვეწოდებინა მათთვის, დავათვალიერებინეთ ქარხანა, გავაცნეთ სამუშაო პროცესები, განვიხილეთ სხვადასხვა პროდუქცია: ბკოლის დანაგარები, ქვაფენილის დანადგარები თუ ბეტონის ქარხნები ,უსაფრთხოება და მრავალი სხვა. მინდა გაგაცნოთ ჩვენი რამდენიმე კრიტერიუმი რის მიხედვითაც ვმუშაობთ:

ჩვნი აზრით ბიზნესში არასოდეს უნდა იცრუო, ისევე როგორც, საერთოდ, ცხოვრებაში. გულახდილი უნდა იყო და შესაბამისად მომხმარებელს უნდა მიაწოდო სწორი ინფორმაცია ამა თუ იმ საკითხთან მიმართებაში. ასევე უნდა შეგეძლოს პატივის ცემის გამოხატვა შენს კონკურენტთან მიმართებაში, მასთან დაკავშირებით სრულ ინფორმაციას უნდა ფლობდე. ასევე არ უნდა დაინანო ხელფასი სამსახურსი, რათა გყავდეს საჭირო კადრები რომელთა დახმარებითაც შეძლებთ ხარისხიანი ბიზნესის წარმოებას შემდეგ კი მმის წარმატების მწვერვალზე წარდგენას. და რაც მთავარია, უნდა შეგეძლოს გადაწყვეტილების მიღება და პასუხისმგებლობის საკუთარ თავზე აღება. თანამშრომლებისათვის უნდა იყო მეგობარი, რადგან ერთგუნდად შეკრული სამუშაო გუნდი იმაზე მოკლე ვადაში აღწევს წარმატებას ვიდრე მოსალოდნელია. ჩვენს კომპანიაში კი ყველა პირობაა.

იმისათვის, რომ წარმატებას მიაღწიოთ, აუცილებლად უნდა შეკრათ ერთგული და საიმედო ადამიანების გუნდი, რომელიც ყოველგვარ სიძნელეს თქვენთან ერთად შეებრძოლება, სწორედ ისე როგორც საკუთარი ღირებულებების გამო დაუფიქრებლად შეებრძოლებით. კარგად უნდა იცოდეთ ის საქმე, რომელსაც ხელს ჰკიდებთ. პროფესიონალიზმი ბიზნესში წარმატების უმთავრესი პირობაა, მრავალჯერ აღვნიშნე და კიდევ ერთხელ აღვნშნავ, ჯიუტი და მიზანსწრაფული უნდა იყოთ. მუხლჩაუხრელად უნდა იშრომოთ, ვიდრე დასახულ მიზანს არ მიაღწევთ ეს ალბათ ნებისმიერ სამსახურში საჭირო პირობაა, მაგრამ ბიზნეს სფეროში ერთერთი უმთავრესია.

ასევე უმთავრესია რომ გააანალიზო შენი საქონლის/მომსახურების მახასიათებლები და განსაზღვრო, რომ მომხმარებელს მიაწოდო ხარისხიანი პროდუქტი იქნება ეს ქვაფენილის დანადგარი, ბლოკის დანადგარი, ბეტონის ქარხანა თუ ხელით მართვის დანადგარი.

 

 

ყიდვა გაყიდვების და მარკეტინგის გუნდი მუდამ თქვენი შეკითხვების და ფასების გასაგებად მზად არიია.მეორადი დრაბილკის დანადგარებისთვის VESS დანადგარით თვენთვის ყველაზე საუკეთესო შეხედულებებით ჩვენს სამსახურში ვიმყოფებით. ხელმისაწვდომი დანადგარები თქვენ შეგიძლიათ ბოლომდე ნახოთ მუშაობის ,გაკეთების,გამოყენების,მაღალ ხარისხს გიჩვენებთ,პროფესიონალ გუნდთან ერთად აუცილებელი ანალიზები და ტესტების გაკეთების შემდეგ მეორადი დრაბილკის დანადგარების მუშა მდგომარეობაში მოსაყვანად ჩვენ მზად ვიმყოფებით.

სხვა ბლოკის, ბეტონის ქარხნის და ქვაფენილის დანადგარების სანახავად გადადით ოფიციალურ ვებ გვერდზე. აწარმოე ხარისხიანი ბეტონი, ხარისხიანი ბეტონის ქარხნების საშუალებით.

 

 

 

დამატებითი ინფორმაცისთვის დაგვიკავშირდით ქვემოთ მითითებულ ნომრებზე
მობ: +90 549 325 66 64      +995 571 912 626
ელ-ფოსტა:  ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.
      FACEBOOK  INSTAGRAM

 
0
0
0
s2sdefault
ჩვენ დაგვიკავშირდით

სხვა განცხადებები

blokis danadgari 04 სექტემბერი 2020
betonis qarxana gasayidi 04 აგვისტო 2020
blokis sachreli stanoki 29 ივნისი 2020

BEYAZLI GRUP დაწესებულება VESS - მა ფილის და ბლოკის დანადგარი, ბეტონის ქარხანა და ყალიბების გაყიდვა 2007 წლიდან დაიწყო. შემადგენლობაში დამატე ბული გამოცდილი და პროფესიონალი კარდიების მეშვეობით, სწრაფი ზრდა მიზნად დაუსახა და სექტორის ლიდერია…

ახალი განცხადებები

blokis danadgari 04 სექტემბერი 2020
betonis qarxana gasayidi 04 აგვისტო 2020
blokis sachreli stanoki 29 ივნისი 2020

ჩვენ დაგვიკავშირდით

maps Yanlıca Mahallesi Akoluk Belediye Karşısı ტრაბიზონი / თურქეთი
 
telefon +90 462 321 07 78
+90 549 325 66 64
 
mail [email protected]
 
mail ორშაბათი - შაბათი
© 2020 | ყველა უფლებები დაცულია. ყველა უფლები Beyazlı Group'ისია. ბლოკის დანადგარი