BEYAZLI GROUP-მა“. შექმნა სამი მარკა, ბესს-ი, ვესს-ი და პრესმაკ-ი ბლოკის დანადგარები და ფორმების წარმოება და გაყიდვა დაიწყო 2007 წელს. კომპანია სწრაფად გაფართოვდა კვალიფიციური კადრების ხელშეწყობით, რომელიც მრავლად გვყავს ჩვენს საწარმოში. მის მიერ წარმოებული ბეტონის ქარხნები და ბლოკის დანადგარები იყიდება არა მარტო თურქეთში, არამედ ხდება მათი ექსპორტი საზღვარგარეთაც. ამგვარად დიდი წვლილი შეგვაქვს თურქეთის ეკონომიკის განვითარებაში, რაც პარალელურად ჩვენს ქვეყანასთან სხვა ქვეყნების განვითარებას გულისხმობს.

 

 ევროპული სტანდარტების ბეტონის საწარმო


 საწარმო პასუხობს თანამედროვეობის მოთხოვნებს და ასევე  აწარმოებს თანამედროვე ბლოკების მოსაპირკეთებელ დანადგარებსა და პრეს ფორმებს. ჩვენმა საწარმომ მოკლე ხანში ძალიან დიდ წარმატებებს მიაღწია საერთაშორისო ასპარეზზე. ჩვენ ვამაყობთ, რომ ვდგავართ ჩვენი ქვეყნის სამსახურში და ვაწარმოებთ განსხვავებულ მანქანა-დანადგარებსა და ფორმებს.
როგორც უკვე მოგახსენეთ ჩვენ სხვადასხვა კომპანიებთან ვაწარმოებთ მოლაპარაკებებს, ვყიდით სხვადასხვა დანადგარებს, ესენია: ბლოკის დანადგარი რომელმაც სავაჭრრო ბაზარზე გაყიდვებბის რეკორდი მოხსნა ასევე ბეტონის ქარხანა  რომლის მარკასაც ვესს-ი წარმოადგენს, ქვაფენილის დანადგარი და სხვა. ხდება ისეც რომ ჩვენთან თურქეთში ჩმოდიან სხვადასხვა ქვეყნებიდან სტუმრად რათა ადილზე ნახონ ჩვენი სამუშაო პროცესები და დანადგარების ნიმუშები, ალბათ შემთხვევა არ ყოფილა რომ ჩვენთან ჩამოსული კომპანიონი ხელშეკრულების გაუფორმებლად წასულიყო, გთავაზობთ მცირე ფოტო მასალას.

სტაციონალური ბეტონის ქარხანა იყიდება

ჩვენი კომპანიის ყველაზე ძლიერ აქტივს თანამშრომლების ნიჭიერება და ყველაზე გამომწვევ ეკონომიკურ პირობებშიც კი, მაქსიმალური შედეგისკენ სწრაფვა წარმოადგენს. ნებისმიერ საქმიანობაში განსაკუთრებულ ყურადღებას ვუთმობთ ინტელექტუალურ შესაძლებლობებს, გამოცდილებასა და პარტნიორებისა და თანამშრომლების გუნდურ მუშაობას. ასეთი მიდგომა და მისწრაფება, პროფესიონალიზმზე, გამჭვირვალობასა და სოციალურ პასუხისმგებლობაზე დაფუძნებულ კორპორატიულ კულტურასთან ერთად, „ალიანს ჯგუფ ჰოლდინგს“ დინამიურ, მზარდ და საიმედო პარტნიორს ხდის, როგორც პარტნიორებისათვის, ისე მომხმარებლების, თანამშრომლებისა და ადგილობრივი ეკონომიკისათვის.


ბეტონის ქარხანა


ბიზნესი - ეს ადამიანის საქმიანობაა, რომლის მიზანია შემოსავლის მიღება თავისი ცოდნის, გამოცდილების, თავისი კაპიტალის გამოყენების დახმარებით, ეს არის ადამიანის პოტენციალის რეალიზაცია ეკონომიკურ ასპექტში. ბიზნესმენის საქმიანობის შეფასების ერთ-ერთი მთავარი კრიტერიუმი არის მოგების მიღება. ეს იმას ნიშნავს, რომ მოგების მიღება შეიძლება დაკავშირებული იყოს მომსახურების გაწევასთან, სამუშაოს შესრულებასთან, პროდუქციის წარმოებასთან. მოგება გვიჩვენებს ბიზნესმენის საქმიანობის ეფექტიანობას; შექმენით ეფექტური ბეტონის ქარხანით ეფექტური ბიზნესი,.

მეცნიერულად დასაბუთებულია და პრაქტიკულად დადასტურებული, რომ ადამიანთა საზოგადოების მამოძრავებელ ძალას წარმოადგენს პირადი ინტერესების, პირადი მოთხოვნილებების დაკმაყოფილებისათვის დაუოკებელი სწრაფვა. ბიზნეს სფერო ხშირ შემთხვევაში არ ითვალისწინებს სხვის ინტერესს, გარდასაკუთარისა, მაგრამ ჩვენი კომპაიის შემთხვევაში ასე არ ხდება და ჩვენ ყოველთვის მომხმარებლის ინტერესს ვერგებით. და ვაწარმოებთ მათთვის ხელსაყრელ დანადგარებსა თუ ბეტონის ქარხნებს, ხელმისაწვდომ ფასად. 

იყიდება ხარისხიანი ბეტონის ქარხანა


ბიზნესმენებმა და მენეჯერებმა უნდა ისწავლონ და იცოდნენ, თუ როგორ ხორციელდება სამეწარმეო საქმიანობა და როგორი თანმიმდევრობით ხდება პრაქტიკული მოქმედება, რა წინააღმდეგობები მოელით მათ როგორი შეცდომები შეიძლება დაუშვან და წარმატების როგორი შანსები აქვთ. მათ უნდა შეეძლოთ გულმოდგინედ მოამზადონ დასაწყები საქმე, მოიძიონ მომხმარებელი, მოაწყონ პროდუქციის მომსახურების წარმოება და რეალიზაცია და სხვ. მათ უნარი უნდა ჰქონდეთ, შეაფასონ კონკრეტული საბაზრო სიტუაცია და სწორი არჩევანი გააკეთონ.


იყიდება ბეტონის ქარხნები


წარმატებული ბიზნესმენი თავის თავს უნდა ეყრდნობოდეს, უნდა შეეძლოს დამოუკიდებელი გადაწყვეტილების მიღება, იყოს შემოქმედი, იყოს არა მხოლოდ მცოდნე და საქმის წარმატებული წარმმართველი, არამედ მოაზროვნე-მოფიქრალი. როგორც ცნობილია, ცივილიზებული ბიზნესი, მისი არსი, ორგანიზაცია, დაგეგმვა, მართვა და სხვა, ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობის ცნობიერებაში ფეხმოკიდებისა და დამკვიდრების თვალსაზრისით, ახლადშემოსული საქმიანობაა. შესაბამისად, ბიზნესთან დაკავშირებული თეორიული და პრაქტიკული პრობლემების სწავლებაც ახლა იდგამს ფეხს.

იყიდება ბეტონის ქარხანა თბილისშიი


მოგეხსენებათ ბიზნესმენისთვის უმთავრესი თვისებებია: სწრაფვა წარმატებისაკენ, თანმიმდევრულობა და გამბედაობა. საჭიროების შემთხვევაში, მას უნდა შეეძლოს რისკზე წასვლაც, ოღონდ ეს რისკი გონივრული, წინასწარ გათვლილი, აწონილ- დაწონილი უნდა იყოს, სწორედ ამ თვისებების და სწრაფვების საშუალებით მივაღწიეთ წარმატებას, არამარტო თურქეთში არამედ საზღვრებს გარეთ, ალბათ მართლაც გამბედაობა სჭირდება ისეთ საქმეს ჩაეჭიდო როგორიც ჩვენი ქარხნებია, მაგრამ მთავარი შედეგია, სწორედ რომ მიღებული შედეგის საფუძველზე მივეცით თავს უფლება რომ ჩვენი ბიზნესი იყოს ერთერთი ყველაზე წარმატებული ბიზნესი.


სტაციონალური ბეტონის ქარხანა


 

ჩვენს ხელთ არსებული ბეტონის ქარხნის ნახვის საშუალება მიეცათ ჩვენს სტუმრებს. დაათვალიერეს ყველა დეტალი, დასმულ ყველა შეკითხვაზე მიიღეს პასუხი, არ შემიძლია არ აღვნიშნო რომ ყველაზე დიდი შთბეჭდილებების მოხდენა მოახერხა ჩვენმა საწარმომ მათზე. რათქმაუნდა შეხვედრისას ჩვენს ხელთ არსებული, წარმოებაში მყოფი ქვაფენილის დანადგარი -ს ნახვის საშუალებაც მიეცათ, წარმოების პროცესში. ჩვენი აზრით, აუცილებელია სპეციფიკური ცოდნა და ადამიანებთან ურთიერთობის უნარიც. ბიზნესმენს უნდა შეეძლოს ნათლად წარმოიდგინოს მომავალი, რა მოჰყვება მის მიერ წამოწყებულ საქმეს, რა ტიპის მომხმარებელი ეყოლება. ბიზნესმენი ცოტათი მეოცნებეც უნდა იყოს, მხოლოდ იმას არ უნდა ხედავდეს, რასაც სხვები. უნდა შეეძლოს თავისი მიზანი, ოცნება ნათლად წარმოადგინოს. ყოველივე ამას თან უნდა ახლდეს პრაქტიკულობა და წინასწარ განჭვრეტის უნარი.

iyideba betonis qarxana 30 m3
 
ჩვენს პარტნიორებთან ერთად შევეცადეთ დეტალური ინფორმაცია მიგვეწოდებინა მათთვის, დავათვალიერებინეთ ქარხანა, გავაცნეთ სამუშაო პროცესები, განვიხილეთ სხვადასხვა პროდუქცია: ბკოლის დანაგარები, ქვაფენილის დანადგარები თუ ბეტონის ქარხნები ,უსაფრთხოება და მრავალი სხვა. მინდა გაგაცნოთ ჩვენი რამდენიმე კრიტერიუმი რის მიხედვითაც ვმუშაობთ:
ჩვნი აზრით ბიზნესში არასოდეს უნდა იცრუო, ისევე როგორც, საერთოდ, ცხოვრებაში. გულახდილი უნდა იყო და შესაბამისად მომხმარებელს უნდა მიაწოდო სწორი ინფორმაცია ამა თუ იმ საკითხთან მიმართებაში. ასევე უნდა შეგეძლოს პატივის ცემის გამოხატვა შენს კონკურენტთან მიმართებაში, მასთან დაკავშირებით სრულ ინფორმაციას უნდა ფლობდე. ასევე არ უნდა დაინანო ხელფასი სამსახურსი, რათა გყავდეს საჭირო კადრები რომელთა დახმარებითაც შეძლებთ ხარისხიანი ბიზნესის წარმოებას შემდეგ კი მმის წარმატების მწვერვალზე წარდგენას. და რაც მთავარია, უნდა შეგეძლოს გადაწყვეტილების მიღება და პასუხისმგებლობის საკუთარ თავზე აღება. თანამშრომლებისათვის უნდა იყო მეგობარი, რადგან ერთგუნდად შეკრული სამუშაო გუნდი იმაზე მოკლე ვადაში აღწევს წარმატებას ვიდრე მოსალოდნელია. ჩვენს კომპანიაში კი ყველა პირობაა.


იმისათვის, რომ წარმატებას მიაღწიოთ, აუცილებლად უნდა შეკრათ ერთგული და საიმედო ადამიანების გუნდი, რომელიც ყოველგვარ სიძნელეს თქვენთან ერთად შეებრძოლება, სწორედ ისე როგორც საკუთარი ღირებულებების გამო დაუფიქრებლად შეებრძოლებით. კარგად უნდა იცოდეთ ის საქმე, რომელსაც ხელს ჰკიდებთ. პროფესიონალიზმი ბიზნესში წარმატების უმთავრესი პირობაა, მრავალჯერ აღვნიშნე და კიდევ ერთხელ აღვნშნავ, ჯიუტი და მიზანსწრაფული უნდა იყოთ. მუხლჩაუხრელად უნდა იშრომოთ, ვიდრე დასახულ მიზანს არ მიაღწევთ ეს ალბათ ნებისმიერ სამსახურში საჭირო პირობაა, მაგრამ ბიზნეს სფეროში ერთერთი უმთავრესია.
 ასევე უმთავრესია რომ გააანალიზო შენი საქონლის/მომსახურების მახასიათებლები და განსაზღვრო, რომ მომხმარებელს მიაწოდო ხარისხიანი პროდუქტი იქნება ეს ქვაფენილის დანადგარი, ბლოკის დანადგარი, ბეტონის ქარხანა თუ ხელით მართვის დანადგარი.
 ყიდვა გაყიდვების და მარკეტინგის გუნდი მუდამ თქვენი შეკითხვების და ფასების გასაგებად მზად არიია.მეორადი დრაბილკის დანადგარებისთვის VESS დანადგარით თვენთვის ყველაზე საუკეთესო შეხედულებებით ჩვენს სამსახურში ვიმყოფებით. ხელმისაწვდომი დანადგარები თქვენ შეგიძლიათ ბოლომდე ნახოთ მუშაობის ,გაკეთების,გამოყენების,მაღალ ხარისხს გიჩვენებთ,პროფესიონალ გუნდთან ერთად აუცილებელი ანალიზები და ტესტების გაკეთების შემდეგ მეორადი დრაბილკის დანადგარების მუშა მდგომარეობაში მოსაყვანად ჩვენ მზად ვიმყოფებით.
 სხვა ბლოკის, ბეტონის ქარხნის და ქვაფენილის დანადგარების სანახავად გადადით ოფიციალურ ვებ გვერდზე. აწარმოე ხარისხიანი ბეტონი, ხარისხიანი ბეტონის ქარხნების საშუალებით.

BEYAZLI GROUP