ბლოგი

ბეტონის ქარხნები

რა არის ბეტონის ქარხანა? ჩვენ გთავაზობთ თქვენი ბიუჟეტის შესაბამის ფასებს და აგრეთვე გთავაზობთ ხარისხს, მაღალი სტანდარტებით ხარისხიანი ბეტონის წარმოებისთვის გჭირდებათ ხარისხიანი ბეტონის ქარხანა, ევროპული სტანდარტებით ხარისხიანი ბეტონის წარმოება, ჩვენი ევროპული დონის და ხარისხიანი ბეტონის ქარხნებით ახლო პერიოდში მიღებთ დიდი მოგებას და მიღწევთ დიდი წარმატებას.

ბეტონის ქარხნები


დანადგარი განკუთვნილია სრულად ავტომატური სისტემით 24 საათიანი მუშაობისთის, ცემენტი, წყალი, სილა, ხრეში და დამსხრეული ქვა დაა აგრეგატის ნაირი მზა ბეტონი კომპონენტებით შეგროვებით, მაშტაბით აწონის და მიქსერში გამორევით, მზა ბეტონის წარმოების განხორციელებლად, და გადამზიდი მიქსერში გადაცემის სისტემა. საათში 120 მ3 ბეტონის წარმოების მოცულობა აქვს ქარხანას.


ბეტონის ქარხნები

 
ბეტონის ქარხნები
; კამპანია ანაზღაურების, VESS მარკის ქარხნის ფასი სრულად კომპლეკტით გამზადებულია, ამ თვისებების ქარხნისთვის ჩვენ გირჩევთ რომ დამონტაჟების და ნედლეულის შენახვის ტერიტორია უნდა იყოს მინიმუმ 2.000 მ3 აუცილლებელი არ არის რომ ეს ტერიტორია იყოს გადახურულ, ბეტონის იატაკი უნდა იყოს მინიმუმ 1/5 საერთო ტერიტორიაზე. მაგალითად სქემა ანაზრაურების შესრულებულია, მომზადებულია როგორც სრული დაწესებულებაში ასევე კამპანის მოწყობილობები, აგრეთვე თქვენ შეგიძლიათ ამოიღოთ, შეამციროთ ან გაზარდოთ.

ჰიდრატაცის პროცესი მნიშვნელოვანი არის, დამოკიდებულია დაფქვის სიწმინდეზე, რაც უფრო წმინდა არის დაფქვული ცემენტი მით უფრო აქტიურად მიმდინარეობს მისი გამყარების პროცესი და ცემენტის მოლეკულები უფრო მეტი რაოდენობას ღებულობენ ჰიდრატაცის მონაწილეობაში. პორტლანდცენტის წყალთან ურთიერთქმედობისას წარმოიქმნება პლასტიკური ცომი რომელიც თანდათან სქელდება და გადადის ქვისებულ მდგომარეობაში და მიღება ცემენტი.

ბეტონის ქარხანას სჭირდება მისი კომპიუტერი პრინტერი და პროგრამული უზრუნველყოფა პაკეტით და კონტროლის ოპერაციებით ა.შ. ეს ყველაფერი კომპიუტერის ეკრანიდან ხდება მისი მართვა ოპერატორით,. ანიმაციის მხარდაჭერით კეთდება, ბეტონის ქარხნის გარკვეული ზომის ნედლეულის წარმოებისთვის ჭირდება.

 

ბეტონის ქარხნები

ჩევენი კომპანია BEYAZLI GROUP’ი აწარმოებს VESS -ის ბეტონის ქარხენებსლოკის დანადგარებს,  ქვის სამტვრევ დანადგარებს და ა.შ. ჩვენი გამოცდილი ჯუფის თავდაუზოგავად მუშაობის შედეგი დავინახეთ იმით რომ გავხდით ლიდერი თურქეთში ბლოკის დანადგარის წარმოების კომპანიებს შორის და არამედ თურქეთ ჩვენი მეგობარი ქვეყნებს შორის და ასევე აზის ქვეყნებში, ევროპის ქვეყნებში, აფრიკის ქვეყნებში...

BEYAZLI GROUP’ის ქვეშ VESS’ს მარკის ქარხნები და დანადგარები, სრულად ავტომატური ბეტონის ქარხნები. ბლოკსი დანადგარები, ქვაფენილის დანადგარები და ქვის სამტვრევი დანადგარებიც მზადება.

ჩვენს კომპანიას გაჩნია ყველა დანადგარზე, პროდუქციაზე და ნაწილებზე 2 წლიანი გარანტია.მომხმარებლების მიერ ჩვენგან შეძენილი პროდუქცის ნებისმიერი დაზიანების შემთხვევაში, ჩვენი გამოცდილი პერსონალი ნებისმიერ ხარვეზს აღმოფხვირის და არსებულ პრობლემას შეასწორებენ, ქვეყნის ფარგლებში 24 საათის განმავლობაში, ხოლო მსოფლიოში 72-120 საათის განმავლობაში მოხდება. შემდეგ მომხმარებლის სურვილისამებრ შეუძლიათ გარანტის გაგრძლება 2-3 წლამდე,

მომხმარებლებს ჩვენი კომპანისგან შეძენილ ნებისმიერ დანადგარებზე მათ ქვყანაში თუ ქალაქში ჩატანა დამონტაჟება, აწყობა, დანადგარის ამუშავების შემდეგ ჩაბარება, მომხმარებლების ჩარევის გარეშე ამ ველაფერს ჩვენი კომპანია თვითონ ასრულებს. შემდეგ ხდება ჩვენი კომპანის მხრიდან ხორციელდება მომხმარებლების მიერ შეძენილ დანადგარების ნებისმიერი სათადარიგო ნაწილის მიწოდება და აწყობა.

ბეტონის ქარხნები


აგრეთვე ჩვენი კომპანია
BEYAZLI GROUPIი გთავაზობთ, თქვენ ჩვენს მომხმარებლებს შეგიძლიათ ჩამოხვიდეთ ჩვენს ხარხანაში. ჩვენი კომპანის წარმომადგენელით და ინჟინერით გაიაროთ და დათვალიეროთ თუ როგორ ხდება დანადგარების მომზადება.

თუ მაღალი და ევროპული სტანდარტების ხარისხით გექნებათ წარმოება ეს დამყარებს ურთიერთობებს სავაჭრო ბაზარზეც, ჩვენი საქმიანობის ნებისმიერ გადადგმულ ფესვებს კი საფუძველს უძლიერებს. ბადებს ჩვენი კომპანის და ჩვენი კლენტებს შორის ნდობას, რაც პირდაპირ აისახება ჩვენი კომპანის აქტივაციებზე და სანდომიანი ვაჭრობებზე.

მოგახსენებათ რომ ხარისხები კატეგირიად იყოფა, ჩვენი კომპანია კი ცდილობს ევრო სტანდარტების და უმაღლესი ხარისხის სტანდარტების ბეტონის ქარხნა აწარმოს. ასევე ხარისხის ზრდისთვის კი საჭიროა სხვადასხვა გზების გამოყენება და ცდა, როგორიცა: ხარისხის კონტროლი აკონტროლოთ სისტემატურად თქვენს მიერ ნაწარმი სხვადასხვა საქმიანობა, ხარისხი უზრუნველყოფა, უზრუნველყო რომ ნაწარმი პროდუქცია ხარისხის მუდმივ ეფექტს განიცდიდეს, მენეჯმენტის ხარისხი, რამდენად სწორის ფორმით არის მიწოდებული საზოგადოებისთვის პროდუქცია, ხარისხის დაგეგმვა, რომ არ დავკარგოთ ხარისხი, ამისთვის მუდამ უნდა ვაქცევდეთ ყურაღებას ჩვენი საქმეს.

ბეტონის ქარხნები

რა არის ცემენტი? დანამატი რომელსაც ემატება ბეტონს მცირე რაოდენობით ( 0,1....2% ცემენტის მასიდან) და მიზანშეწონილად ცვლის ბეტონის ნარევს და ბეტონის თვისებას და წმინდა დაფქული დანამატი (5....20%) ცემენტის ეკონომისა და ბეტონის მკრივი მასისი მისაღებად.

ამ დანამატის გამოყენებით ყველაზე უნივერსალური ხელმისაწვდომი და მოქნილი მეთოდია ბეტონის ტექნოლოგიის მართვისა და მისი თვისების რეგულირებისათვის, გათვალისწინების იმისა რომ, შემდეგი საფეხური ბლოკის წარმოებაში მდგომარეობს.

რა არის ბეტონის დანამატი? ერთი და იმავე დანამატი სხვადასხვა დოზირების დროს იწვევს სხვადასხვა მოქმედებას, შეუძლია დააჩქაროს ან შეანელოს ბეტონის გამაგრება მაგალითად სუპერპლასტიფიკატორის ზედმეტი რაოდენობა აყოვნებს ბეტონის დამაგრებას. ბეტონის გამაგრების დამაჩქარებელი დანამატის CaC2-ის დიდი დოზა იწვევს არმატურის კოროზიას ამიტომ რკბ-ში მისი რაოდენობა იზღუდება 2%-მდე ზოგიერთ დანამატს აქვს მრავალ ფუნქციური მოქმედება, მაგალითად, მაპლასტიფიცირებელი და სხვა ამ შემთხვევაში დანამატის კლასიფიცირებას ახდენს უფრო მეტად გამოსახულების მოქმედის ეფექტის მიხედვით.

შეგახსენებთ რო არსებობს ორი სახის: ქიმიური დანამატი, რომელიც ემატება ბეტონის მცირე რაოდენობით (0.1....2% ცემენტის მასიდან) და მიზანშონილად ცვლის ბეტონის ნარევს და ბეტონის თვისებას და ბეტონის თვისებას და წმინდა დაფქული დანამატი (5...20%) ცემენტის ეკონომისა და ბეტონის მკვრივი მასისი მისაღებად.

ქიმიური დანამატის გამოყენება ყველაზე უნივერსალური ხელმისაწვდომი და მოქნილი მეთოდია ბეტონის ტექნოლოგის მართვისას და მის თვისების რეგულირებისათვის. თუ ადრე მშენებლობაში დანამატად გამოიყენებოდა ცალკეული ქიმიური პროდუქტი და წარმოების მოდიფიცირებული ნარცენი, ამჟამად უფრო პრიორიტეტულია სპეციალურად ბეტონისთვის დამზადებულია დანამატები. როგორიცა, მაგ.პლასტიფიკატორი უფერპლასტიფიკატორი ჰიფერპლასტიფიკატორი ჰაერჩამრთევი, ფიდროფობილ მაპლასტიფიცირებელი, გაყინვის საწინაღმდეგო, აირწარმომქმნელი, შეკვრის შემანელებელი, მინერალური, ორგანულ-მინერალური, ინერტული, კაჟმიწა, კალმატრონი, თუმცღა საჭირ მასალების მისაღებად გვესაჭირობა სასურველი აღჭურვილობაც.

წიდა რომელსაც ეგრეწოდებული მიწა უფრო ეწოდება ვიდრე სამშენებლო რაიმე სხვა მასალები, მხოლოდ წიდის საშვალებით შეუძლებელია ბეტონის შექმნა რათა აგური შევიდეს წარმოებაში. რადგან მას არ ეყოფა ძალა რომ სხეულის იყოს მყარი და უსაფრთხო, მიუხედავად ამისა, ცემენტის შერევაც კი ვერ ქმნის ხარისხიან პროდუქტს. სწორედ ამიტომ დღეს დღეობით ნაკლები პოპულარობით სარგებლობს.

ბეტონის ქარხნები

რატომ ჩვენი კომპანია BEYAZLI GROUPი?

იმიტომ რომ ჩვენ გთავაზობთ თქვენ ჩვენს მომხმარებლებს მაღალ ხარისხიან და უსაფრთხო მომსახურეობას, შეძენილი ბლოკის დანადგარს ჩვენი გამოცდილი პერსონალით ვამონტაჟებთ უფასოდ და ასევე გთავსზობთ ორ წლიან გარანტიას, ნებისმიერი დაზიანება იქნება ჩვენი კომპანის მიერ ანაზღაურებული, გარდა ეს იქნება სტიქიური შემთხვევები მაგალითად ესენია: წვიმა, ქარიშხალი, წყალდიდობა და სხვა.

ჩვენი კომპანია მეტად გამარტივებულ გთავაზობთ თქვენ ჩვენს მომხმარებლებს, წლების გასვლასთან ერთად კი მრავალფეროვანი და სარგებლიან პროექტებს ვანხორციელებთ. ბლოკის წარმოება ჯერ კიდევ დიდი ხნის წინ დაიწყო მსობლიო ბაზარზე და ამიტომ მეტად მოკლე დროში მოვიპოვეთ მომხმარებლების ნდობა, მოპოვებული ნდობის გამართლებისთვის კი თავდაუზოგავად მუშაობს ჩვენი გუნდი.

 ყოველთვის წარმატებით მივდივართ წინ და ზუსტად ეს არის ჩვენი ზრდა ამ სექტორში, მომხმარებლებისთვის ყოველთვის ვცდილობთ კარგი უთიერთობის დამყარებას და სანდომიან ვაჭრობას რაც გვაძლევს იმის შედეგს რომ ჩევენი მომხმარებლებისთვის შევინარჩუნოთ მაღალი ხარისხს.

ჩვენი გამოცდილი პერსონალი ყოველთვის არის მომხამრებლის გერდით და 24 საათის რეჟიმში უწევს მომხმარებლებს დახმარებას.

VESS’ის საწარმო პასუხობს თანამედროვეობის მოთხოვნებს და აწარმოებს დანამედროვე ბეტონის ქარხნებს, ჩვენმა საწარმომ მოკლე ხანში ძალიან დიდ წარმატებას მიაღწია საერთაშორისო ასპარესზე, ჩვენ ვამაყობთ იმით რომ ვდგავართ ჩვენი ქვეყნის სამსახურში და ვაწარმოებთ სხვადა სხვა სახის მანქანა, დანადგარებს და ფორმებს.

ბეტონის ქარხნები

ბეტონის ქარხანა მზადება შეკვეთიდან რამოდენიმე თვის მანძილზე. გარკვეული პერიოდია საჭირ იმისთვის რომ დამაზადეს შეკვეთა რადგან, ჩევნთან შეკვეთილი დანადგარი არის ახალთ ახალი და თითეულ ნაწილის მომზადება იწყება, შეკევეთის დღიდანვე.

სხავა ფირმების თქმით თუ სათადარიგო ნაწილებს არ შეიძენთ, მათგან შეძენილ დანადგარებს ვერ ამუშავებთ. ამთი თქმით თავიდან ბევრი სათადარიგო ნაწილების ყიდვა და ბევრი თანხის დახარჯვა მოგიწევთ, ზუსტად ამის გამო ჩვენს მომხმარებლებს შევთავაზეთ, ბაზის მოდელით შეძენას და შემდეგ ნაწილების საჭიროების ან სურვილის მიხედვით დემონტაჟირებული მოწყობილობები შეძენა შეგიძლით.

სხვა ფირმები, თქვენ რა პროდუქცის წარმოებასაც აპირებთ იმისთვის სხვა დანადგარს გირჩევენ მასთან დაკავშირებით კი ჩვენი გაუმჯობესებული ახალი თაობის მოდერნირებლი მოდელების წაყალობით, სისტემში დასამატებელი მოწყობილობების პროდუქცის შეძენა და წარმოება შესაძლებელია,

სხვა კომპანიების გაკეთებული სტანდარტული, ერთიანი ელეკტრო პანელები, უნარობა მოარგოს სამუშაო ადგილების პირობებში ან ვერ ასრულებს მოსალოდნელ შესრულებებს, ჩვენმა კომპანიამ ამ მიზნით ახალი თაობის გამუმჯობესებული მოდელის სისტემებში, სხვადასხვა ბუნების პირობებში, მტვრიან ადგილებში სამუშაო და სხვადასხვა ენერგიის პირობებში ჩვენს მიერ დაყენებული ელეკტრო პანელები ასრულებენ მუშაობას.

ჩვენს მომხმარებლებს თუ უნდან სამშენებლო სექტორში ბიზნესი წამოიწყოს მაშინ მათვის ბეტონის ქარხანა სასურველი ხელშესაწყობია. ამ სექტორში ახალ დაწყებულ მომხმარებლისთვის მნიშვნელოვანია. ბეტონის წარმოება მარტივად კეთდებოდეს. ამისთვის არ არის საჭირო ამ სექტორში გქონდეთ დიდი ხნის გამოცდილება. თქვენს მიერ წარმოებული პროდუქტის გაყიდვისთვის ადვილად გამონახავთ კლენტებს.

მომხმარებლის მიერ არჩეული ბეტონის ქარხან, ბლოკის დანადგარი და ფილის მოსამზადებელი დანადგარით შეგიძლიათ აწარმოთ სხვადასხვა ბლოკის ტიპის პროდუკტი ევრო სტანდარტბის ხარისხით, რაც საშვალებას აძლევს ჩვენს მომხმარებელს მაღალი მოგებას და მის სამშენებლო ბიზნეში წარმატებით ზრდას.

 

ბეტონის ქარხნები

 

ბეტონის წარმოება ხარისხიანი ქარხნით


 

მენეჯმენტის ხარისხი ორგანიზაცის სისიტემის საქმიანი კონტროლისსაშვალება, რომელიც პირდაპირ თუ ირიბად დაკავშირებულია მიძნების მიღწევასთან. უფრო ფართოდ, იგი მოიცავს ორგანიზაციულ სტურქტურასთან ერთად დაგეგმას, პროცესისი რესურსების და დოკუმენტაციის შესახებ იმფორმაციას რომლებიც გამოიყენება კომპანის მიზნების მისაღწევად. მაგ.მომხმარებელთან და სხვა დაინტერესებულ პირებთან შეხვედრა და მათან გასაუბრება ხარისხი მენეჯმენტის სისტემის, პროდუქტის, ან სერვისის გასაუმჯობესებლად. ჩვენ ვქმნით მომხმარებლეისთვის სანდო ვაჭრობას და ხარისხიან ბაზარს, ბეტონის ქარხანას, ბლოკის დანადგარები, ქვაფენილის ქარხნებს და ქვის სამტვრევი დანადგარების საფუძველზე.

ყველაზე დიდ ყურადღებას, ჩვენი კომპანია სწორედ რომ ხარისხს აქცევს დიდი მნიშვნელობას, ამიტომაც რომ სხვა დეტალები უნიშვნელოა, არამედ იმიტომ რომ, სრულად გამართლოს მოცემული ფასი, რაც ღირს ბეტონის ქარხანა რადგან კლიენტს არ გაუჩნდეს კითხვა, ფასებთან დაკავშირებით, იცოდნენ რაში იხდიან ფულს, იყოს გამარტივებული ურთიერთობა, და მოპოვებული, ნდობა. ბეტონის ქარხნები, ყველასზე მაღალი ხარისხი ჩვენს კომპანიაშია.

 


BEYAZLI GROUP


0
0
0
s2smodern
ჩვენ დაგვიკავშირდით

BEYAZLI GRUP დაწესებულება VESS - მა ფილის და ბლოკის დანადგარი, ბეტონის ქარხანა და ყალიბების გაყიდვა 2007 წლიდან დაიწყო. შემადგენლობაში დამატე ბული გამოცდილი და პროფესიონალი კარდიების მეშვეობით, სწრაფი ზრდა მიზნად დაუსახა და სექტორის ლიდერია…

ჩვენ დაგვიკავშირდით

maps Yanlıca Mahallesi Akoluk Belediye Karşısı ტრაბიზონი / თურქეთი
 
telefon +90 462 321 07 78
+90 549 325 66 64
 
mail [email protected]
 
mail ორშაბათი - შაბათი
© 2023 | ყველა უფლებები დაცულია. ყველა უფლები Beyazlı Group'ისია. ბლოკის დანადგარი